neiye11

məhsul

Metil Sellüloza (MC)

  • Çin MC Metil Sellüloza İstehsalçısı

    Çin MC Metil Sellüloza İstehsalçısı

    CAS NO.:9004-67-5

    Metil selüloz (MC) ən vacib kommersiya selüloz efiridir.O, həm də metoksi qruplarının hidroksil qruplarını əvəz etdiyi ən sadə törəmədir.Bu qeyri-ionik polimerin ən mühüm xüsusiyyətləri onun suda həll olması və istiyə məruz qaldıqda jelləşməsidir.Suda həll olmasına baxmayaraq, metilselülozdan hazırlanan filmlər adətən öz gücünü saxlayır və rütubətə məruz qaldıqda yapışqan olmur.